Skriftstørrelse: A- A+

Velkomne til FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

BILDA PÅ "MØREROM"

FAKf-0002.00017

Bilde frå Henrik Fjelle sitt arkiv i Rindal, ca 1930-1950?

Førebels uregistrert.

Fjelle-arkivet er arkiv nr 2 i FylkesFOTOarkivet. 1100 glassplater vart digitalisert hausten 1996. Lysbilete til identifisering og bruk vart samtidig produsert. Det er Rindal bygdemuseum som eig arkivet. Identifisering er delvis gjort. Fjelle-arkivet kjem på nett hausten 2014.

Fotograf: Henrik Fjelle (1902-1992)

Eigar: Rindal bygdemuseum, Stiftinga Nordmøre Museum

 

 


FAKf-0002.00463

Bilde frå Henrik Fjelle sitt arkiv i Rindal, ca 1930-1950?

Førebels uregistrert.

Fjelle-arkivet er arkiv nr 2 i FylkesFOTOarkivet. 1100 glassplater vart digitalisert hausten 1996. Lysbilete til identifisering og bruk vart samtidig produsert. Det er Rindal bygdemuseum som eig arkivet. Identifisering er delvis gjort. Fjelle-arkivet kjem på nett hausten 2014.

Fotograf: Henrik Fjelle (1902-1992)

Eigar: Rindal bygdemuseum, Stiftinga Nordmøre Museum

 

 FAKf-0002.00748

Bilde frå Henrik Fjelle sitt arkiv i Rindal, ca 1930-1950?

Førebels uregistrert.

Fjelle-arkivet er arkiv nr 2 i FylkesFOTOarkivet. 1100 glassplater vart digitalisert hausten 1996. Lysbilete til identifisering og bruk vart samtidig produsert. Det er Rindal bygdemuseum som eig arkivet. Identifisering er delvis gjort. Fjelle-arkivet kjem på nett hausten 2014.

Fotograf: Henrik Fjelle (1902-1992)

Eigar: Rindal bygdemuseum, Stiftinga Nordmøre Museum

 


FAKf-0100.00002

Motiv: Havn, båter, bygningar.

Postkort: Hilsen fra Nordre Bjørnsund. Elles ingen opplysningar. (Bilde fra Smøla Museum, Sanden.) Datering usikker

Eit av 223 bilete i samlinga frå Sanden, Veidholmen på Smøla. Alle bileta ved Smøla museet vart reproduserte  av FAK i 1998.  Mellom bilda er det mange utvandrarbilete. Primus motor for prosjektet var styrar på museet, Ivar Aspaas. Diverre er det lite opplysningar til bileta.

Fotograf: Ukjend. Eigar: Smøla Museum, Stiftinga Nordmøre Museum

 


FAKf-0100.00004a

Motiv: Fisketørking, klippfisk, gruppeU4, fjøre.

Det tørkes fisk på Høyholmen. Johan Ramsli, sønnen Hamon Ramsli, en arbeidsformann fra Romsdalen og Lise Skaget Hellesfjord. (Bilde fra Smøla Museum, Sanden.) Datering: Usikkert

Eit av 223 bilete i samlinga frå Sanden, Veidholmen på Smøla. Alle bileta ved museet vart reproduserte  av FAK i 1998.  Mellom bilda er det mange utvandrarbilete. Primus motor for prosjektet var styrar på museet, Ivar Aspaas. Diverre er det lite opplysningar til bileta.

Fotograf: Ukjend. Eigar: Smøla Museum, Stiftinga Nordmøre Museum

 

 


FAKf-0265.00008

Motiv: Fjellklatrer, mann, tau, steinblokk. Paul J. Sæther på fjellklatring i Romsdalen. Paul var i sin ungdom på (bygnings-?) arbeid i Isfjorden og omegn. På fritida dreiv han bl.a. med fjellklatring. Han og fleire av hans søsken var på klatreturer med bl.a. Arne Randers Heen. 13-15 aug. 1939 deltok han i ein redningsaksjon i fjellet Dronningen for å finne forulykkede fjellklatrere. Fra denne redningsdåden finns et minnediplom som takk for innsatsen fra innvånere på Åndalsnes signert Lied og Per A. Mjelva. Paul mottok også ein sølvskei med innskripsjonen Paul Sæther, DRONNINGEN, 15-8-39. Det finns flere bilder fra turer/klatring/isbading der Paul er med på bildet. Paul Sæther (1910-1980). Brukar på garden Persetra i Batnfjord, Gjemnes fra 1943-1980. (Lokal registrering: Eli Sæther, 09.09. 1999.)

Biletet er eit av over 1000 godt registrerte bilete FAK har frå Gjemnes. Bakteppet er eit stort innsamlingsprosjekt som Gjemnes satte i gang i 1999 i samband med 1000-årsskiftet. Kommunen laga ei flott jubileumsbok. Fotoprosjektet i Gjemnes er kanskje det best gjennomførte i FAK si snart 20-årige historie. Den grundige tekstinga til bileta gjer kvart enkelt bilete til ei kjelde. Fotograf: Ukjend. Eigar: Per SætherFAKf-0409.00005

Fiskearbeid, sildetønner, kvinner, brygge. Biletet er frå

Staden Nordheim på Stabblands-øya i Tustna kommune. Nordheim var ein sentral handelsstad frå gamalt av. Her var det og posthus, fiskemottak, krabbefabrikk og kai for dampbåt og seinare ferge. Alt dette er no borte. Butikk og post vart nedlagt omkring 1990. Kvinnene på biletet er sysselsette med sildearbeid. Dei verkar, og saltar sild i store tretønner. Kvinna midt på biletet, med rutet hovudplagg, er Solveig Aukan (f.1913). Ho vart seinare gift med Kristian Lien frå plassen Ytre Fuglvåg i Imarsundet. Dei andre kvinnene er ukjende. (Lokal registrering: Karin Langholm, 26.02.2001.)

Bileta er fra ei samling med 12 bilete lånt av Olav K. Lien i Aure kommune. Sjølv om det er vanskeleg å veta kven som hadde teke kvart enkelt bilde er det høgst truleg nokon i familiem. Biletet vart registrert av Karin Langholm 26.02.2001 og avfotografert av FAK under feltrepro i Aure 6. til 8.3.2001. FAK hadde gjennom mange år samarbveid med Aure kommune om fotoregistrering. Fotograf: Ukjend. Eigar: Olav K. Lien

 


FAKf-0514.00002

Aure (Foldfjorden), Foldfjorden, 1945 - 1945 (CA) Brubygging. Forskalinga/fundamentet til Foldfjordsbrua er ferdig. Brua over den sterke Foldfjordsstrømmen stod ferdig i 1958. Man veit ikkje kven personane på bildet er. (Lokal registrering: (Oddbjørg Lesund: 01.11.2001.)

Aure (Foldfjorden), Foldfjorden, 1945 - 1945 (CA). Brubygging. Forskalinga/fundamentet til Foldfjordsbrua er ferdig.Brua over den sterke Foldfjordsstrømmen stod ferdig i 1958. Vi veit ikkje kven personane på bildet er. Biletet er frå Odlaug Thevi si fotosamling og vart registrert av Oddbjørg Lesund i 2002. FAK avfotograferte biletet i Aure 3. mars 2002. FAK hadde gjennom mange år samarbeid med Aure kommune om fotoregistrering.

Fotograf: Ukjend. Eigar og informant: Oddlaug Thevik

 


FAKf-0561.00171

Bilde etter Sverre Lyngnes, uregistrert, ikkje på nett pr 2014.

Fotosamling fra Solveig Lyngnes. Mannen hennar, Sverre Lyngnes var lærer i Steinsvik, Dalsfjorden i Volda. Han tok mykje bilete frå skule, klasserom og eskursjoner og mange naturbilete, notfiske, veg- og jordbruksarbeid, bading, seterliv, Steinsvika, Voldaferga, St. Hansfeiring, takdekking, kong Håkon besøk.

Ein del av bileta er nytta i Dalsfjordsoga. Sverre Lyngnes var forfattar av den første Dalsfjordsoga. 

Fotograf: Sverre Lyngnes. Eigar og informant: Solveig Lyngnes

 

 


FAKf-0902.00167

Bilete etter Høydalsvik i Volda, uregistrert, ikkje på nett pr. 2014.

Fotosamling med over 200 bilete frå Ragnar E. Høydalsvik i Volda.

Digitalisert i 2006 i samband med omfattende fotoinnsamling til Voldasoga, den nye bygdeboka i Volda.

 

 

Fotograf: Høydalsvik. Eigar: Fam. Grebstad

 FAKf-1168.0005

Ørskog , Ørskog , 1950 – 1960

Møbelsnekkar, mann, arbeid, stol, møbelstopping, produksjon,

Bjarne Lande (Hansbakk-Bjarne) (1914-1989) i arbeid på stoppeavdelinga ved Bjarne Hansens møbelverkstad på Sjøholtstrand. Registrert av Ole Øystein Nybø for Ørskog Historielag

Eit av 34 bilete John Daugstad har teke og i mars 2012 lånt ut til Ørskog Historielag og

FylkesFOTOarkivet for registrering og digitalisering.

Fotograf og eigar: John Daugstad

 

 


KMb-1983-026.0007

Frei , Kvalvåg , 1950 - 1959. Ferje, kai, kjøretøy, folk, barn, sykkel,

Postkort 15 Kristiansund N Gisle-fergen utgitt av Oppis Kunstforlag A/S. Fra Kvalvåg fergetilegg på Frei, hvor vi ser bilfergen Gisle. Her foregår det mye. Fergen har mest sannsynlig lagt til kai. Det er flo sjø og en mann står og vinker bussen fremover på fergelemmen. En annen står ved siden av og sjekker høyden bellom bakke og buss mens to barn bivåner det hele. Prospektkortet er utgitt fra Eberh. B. Oppi kunstforlag as, som muligens også er fotograf av bildet. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.

Bilete frå ei lita samling prospektkort ved Nordmøre museum.FylkesFOTOarkivet har sidan 2007 samarbeid tett med Nordmøre museum om digitalisering av den store fotosamlinga ved museet. Alle bileta frå Nordmøre museum har lokalt nr som begynner med KMb. Fotograf: Eberhardt B. Oppi

 


KMb-1987-005.0126

Kristiansund N , Grunden, Nordlandet , 1910 – 1920

Båt, sundbåt, kirke, by, bygninger, Iversengården med venterom, skur og kai på Nordlandet i Kristiansund. Byggmester Iversen bygde denne til seg selv, i samma rennet som han bygde Festiviteten i 1914. Sundbåtkaia i front og  Nordlandet kirke i bakgrunnen. Fra Nordmøre Museum si fotosamling

Frå Sverdrup-arkivet ved Nordmøre museum i Kristiansund. Arkivet inneheld meir enn 5000 bilete.

Georg Sverdrup var bokhandlar og ein fremragande fotogfraf. Dei fleste bilete av almenn karakter utga han som post- og  prospektkort og selde dei ma. frå sin eigen bokhandel i Kristiansund

Fotograf: Georg Sverdrup (1866-1963)

 

 


KMb-1987-005.2851

Nesset (Eidsvåg), , 1901 - 1910 (CA)

GruppeU6, barn, gutter, pike, jente, spedbarn, barnevogn, flagg.

Gruppe på seks barn. dublett? Dette er seks av barna til Margrethe og Georg Sverdrup. Foran i stolen Kaare, Og Olaf ved siden av. Bak fra venstre sannsynligvis Georg, Henrik, Helge og Hildur. Bildet er tatt i Eidsvågen, Nesset kommune i Møre og Romsdal. Datering er trolig1901-1910. Fra Nordmøre museums fotosamlinger.

Frå Sverdrup-arkivet ved Nordmøre museum i Kristiansund.

Fotograf: Georg Sverdrup (1866-1963)

 

 


KMb-1987-005.3711

Averøy , Bremsnes kirke , 1929 - 1939 

Kirke, korskirke, byggverk, religion, eksteriør, gravsted, steingjerde, Serie. Bremsnes kirke i Averøy kommune. En del av trærne er plantet i slutten av 1700-tallet av den daværende eier av gården, skotten William Leslie. Fotograf er trolig Olaf Yderstad. Nordmøre Museums fotosamlinger.

Frå Sverdrup-arkivet ved Nordmøre museum i Kristiansund.

 

Fotograf: Georg Sverdrup (1866-1963)

 

 

 


KMb-1990-034.0008

Herøy, 1960 – 1970 Ferge, fartøy, båt,

Bilde av Gurskøy ferja -  ukjent hvor i Møre og Romsdal den er fotografert. Gurskøy ligger delvis i Herøy kommune og delvis i Sande kommune på Sunnmøre. Datering og fotograf er ukjent. Fra Nordmøre museums fotosamlinger.

Bilete frå  Nordmøre museum.

FylkesFOTOarkivet har 27.520 bilete frå Nordmøre museum i databasen. 16.826 av desse ligg ute på nett pr. april 2014.

Fotograf: Ukjendt

 

 

 SAKf-001.0166

Sandøy 1947 Fisk, fisker, Torgren Olsen.

Vågen II - Johan P. Sandøy. (Registrert av Berit Heggdal)

Bilde frå Sandøy sogenemnd og Sandøy kommune si fotosamling .

Fotosamlinga med omlag 2000 biletet vart digitalisert av FAK i 2003. 514 av bileta er på nett med lokalt signatur som begynner med "SAKf"

 

Fotograf: Ukjendt

 

 

 


SASf-001.6886

Sande 1922 – Førebels uregistrert bilete

Bilete frå Storegjerdearkivet som Sande sogelag eig. Arkivet innheld 7364 glasplater frå perioden

1905 til ca 1955. FylkesFOTOarkivet har samarbeid me dSande sogelag sidan 1997. Storegjerdearkivet var eit av dei første fotografarkiva FAK digitaliserte. Omlag halvparten av arkivet vart redigitalsert i 200x sidan første runde var gjort med digitalt videokamera.

 

Fotograf: Olaf A. Storegjerde (1879-1958), Eigar: Sande Sogelag

 

 

Merk

Tekstinga til bileta er både på bokmål og nynorsk. FylkesFOTOarkivet legg vinn på at det er det lokale skriftmål i kvar einskild kommune som nyttast ved teksting av bileta i nettbasen. (RAL 21.04.2014)