Skriftstørrelse: A- A+

Velkomne til FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

Prisliste

FylkesFOTOarkivet sin prisliste 2018 - inkl. mva

OBS: Du kan gratis kopiere ned prøvebileta frå nettet og bruke dei i privat samanheng!

 

      inntil*       A5 (ca 15x20cm) A4 (ca 20x30cm) A3 (ca 30x40cm)  A2 (ca 40x50 cm) 

Svart/kvitt            kr  285.-                kr  355.-         kr  560.-              kr  865.-

MERK:  Alle bilete i fotobasen der originalen er i Aalesunds museum sitt eie må frå 2016 tingast ved Aalesunds museum. Det gjeld bilete som har AM i Arkiv/samling nr eller Lokal signatur. Dette er bilete etter fotografane Friis, Giske, Moa, Rødset, Simonnæs, Spjelkavik, Sponland, Stamsvig m.fl. Aalesunds museum har eigne priser.

Merk: Ved tinging må du oppgje dei 6 første sifra i ditt personnr., event. organisasjonsnr.

Retusj 715.- pr. time (min 1/4 t.)

Bilete leveres ikkje som filar. Unnatak er bilete som skal nyttsat i samband med trykking

Framfinning av fotografordrar, inkl. prøvebilete, t.d. frå fotograf Dale sitt arkiv, kostar kr 500.- pr. ordre

*10x15-kopiar kan levers til kr 75 pr. stk

 

·        Porto/eksp.  kr 75.- i tillegg

·        Leveringstid: 3-4 veker frå FylkesFOTOarkivet mottek tinginga.

·        Pris på større opplag frå same motiv, og prisar på større bilete: Kontakt FylkesFOTOarkivet.

·        Merk at særs mange av dei gamle bileta er skadde og krev retusj/restaurering.

 Be om prisoverslag.

 

  Prisen er kostpris og gjeld tinging av bilete til privat bruk, når kulturinstitusjonar, historielag, privatpersonar, ikkje-kommersielle foreiningar/lag tingar kopiar. Kommersielle aktørar betalar kostpris og arkivavift

 

PRISAR - ANDRE BRUKSOMRÅDE

Privat bruk/forskning/sogelag

Høgoppløyselege filer (A5 i 300 dpi) levert til studentoppgaver, arbeidsmateriell m.m.
1 bilete: kr. 250 - 2-10 bilder: kr. 200 pr. bilde - Fleire enn 10 bilete: 10 % rabatt pr. bilete

Bilete for publisering (kommersiell bruk)
Høgoppløyselege filer (ca A4 i 300 dpi) ein gangs bruk etter avtale (f.eks. for avtalt opplag) -  for redaksjonell bruk i bøker, tidsskrifter, aviser, film, TV, på internett samt i utstillinger
1-10 bilete: kr. 1000 pr. bilete - Fleire enn 10 bilete: 10 % rabatt pr. bilete.

Ved ny bruk eller nytt opplag av samme produkt (bok, utstilling, annonse m.m) gis 50 % rabatt på ordinær pris. Historielag, museer og ideelle organisasjoner: 50 % rabatt.

Profileringsmateriale, skilting og offentleg utsmykning
kr. 2000 pr. bilde

Merk: Proporsjonane -  breidde/høgde - på originalmaterialet varierer. Det kan føre til avvik i høve levert bilete i standard storleik i A5, A4 og A3

Oppgje eventuelt, i cm, lengste mål breidde/høgde.

Meir omfattende digital retusjering av bildete: kr. 800 pr. time (vert avtala på førehand)

Mer omfattende bistand til framfinning av bilder. Minimum kr 300. Pr. time: kr. 600

Ekspedisjonsgebyr
Ekspedisjonsgebyret er kr. 75 pr. bestilling

Vilkår for levering og bruk
Ved publisering skal fotografen sitt namn og FylkesFOTOarkivet alltid krediterast på følgjande måte: Foto: Fotografens navn, arkiv: FylkesFOTOarkivet

Det er tingars ansvar at bruk av bilda er i tråd med gjeldande vilkår, lover og reglar.

Bilda kan ikkje brukast på ein måte som verkar sårende eller krenkande.

Til trykkbruk vert bileta lånt ut som digitale kopaer på CDeller sende som e-post. Kunden pliktar å slette dei digitale filane etter bruk! Ta kontakt med FylkesFOTOarkivet om dette. FylkesFOTOarkivet sel eller leverer ikkje ut digitaletil privat bruk, men det som er på skjerm/nett kan "kopierast" ned til all mulig privat bruk og brukast f.eks.i særoppgåver for elevar. 

 

OBS! FylkesFOTOarkivet vart momspliktige frå 1. juli 2010

Fotoarkivar Ragnar H. Albertsen, Interkommunalt arkiv MR, 6002 Ålesund

ragnar.albertsen@ikamr.no - Tlf. 9084 5861