Medlemmer

Medlemmer 2015:

EH-2015

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer 2013:

eh-2013
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmer i jubileumsåret  2012:

 

25-års jubileet 1987
Nr År Navn Instrument Verv Medl.fra
1 1987 Anne-Grete Standal Kornett 1977
2 1987 Ann-Kristin Hofseth Klarinett 1985
3 1987 Asbjørn Tommassen Ess-Bass 1962
4 1987 Bernt-Ove Slotsvik Fanebærer 1977
5 1987 Elisabeth Randen Althorn 1987
6 1987 Eva Worren klarinett 1987
7 1987 Frank Kerek Trommer 1981
8 1987 Frode Siem Trombone 1987
9 1987 Geir Breivik Trompet 1987
10 1987 Gry Lorgen klarinett 1986
11 1987 Harald Myklebust Kornett Sekretær 1962
12 1987 Herlaug Strøm Althorn 1987
13 1987 Ingrid Gine Eidsvik Alt-sax 1984
14 1987 Janne Helen Olsen klarinett 1987
15 1987 Johan Magne Eidem B-bass Styremedlem 1962
16 1987 John-Steinar Sivertsen Kornett 1962
17 1987 Karl Anton Lorgen Trommer 1985
18 1987 Karl Bjørge Tenorsax 1962
19 1987 Kjetil Fossum Trombone 1987
20 1987 Knut Jonny Bjørshol Trommer 1985
21 1987 Kåre-Johnny Tommassen Trommer 1980
22 1987 Marianne Viddal althorn 1977
23 1987 May Britt Leira fløyte 1985
24 1987 Nina Valen Trombone 1986
25 1987 Odd Fossum Dirigent 1981
26 1987 Ola Viokjenes Tenor-sax 1984
27 1987 Ove Alnes Baryton Formann 1971
28 1987 Per-Svein Bjørge Ess-bass 1962
29 1987 Randi Standal Klarinett 1983
30 1987 Reidun Håberg Alt-Sax 1983
31 1987 Solfrid Håhjem Trombone 1980
32 1987 Terje Valkvæ Kornett 1971
33 1987 Tone Mette Lorgen Kasserer
34 1987 Torbjørg Fossum Fløyte 1983
20-års jubileet 1982
Nr År Navn Instrument Verv Medl.fra
1 1982 Per Svein Bjørge Althorn Formann 1962
2 1982 Harald Myklebust Kornett Sekretær 1962
3 1982 Gunnar Sperre Tromme Kasserer 1970
4 1982 Ove Alnes Tenor Styremedlem 1971
5 1982 Marianne Viddal Althorn 1977
6 1982 Asbjørn Tommassen Bass 1962
7 1982 John Steinar Sivertsen Kornett 1962
8 1982 Karl Bjørge Tenor 1962
9 1982 John Magne Eidem Baryton 1962
10 1982 Jorunn Hoff Klarinett 1962
11 1982 Olav Herland Tenor 1964
12 1982 Terje Valkve Kornett 1971
13 1982 Inge Sperre Trommer 1974
14 1982 Anita Kristoffersen Kornett 1974
15 1982 Bernt Ove Slotsvik Althorn Fanebærer 1977
16 1982 Anne Grethe Standal Baryton 1977
17 1982 Frank Kerek Trommer 1981
18 1982 Solveig Kaald Althorn 1970
19 1982 Tone Mette Lorgen Klarinett 1980
20 1982 Kåre Johnny Tommasen Trommer 1980
21 1982 Grete Rongve Kornett 1982
22 1982 Vidar Lorgen Althorn 1982
23 1982 Lise Bjørge Kornett 1982
24 1982 Oddbjørn Longva B-Bass 1982
25 1982 Turid Tomassen Klarinett 1981
26 1982 Dagfinn Bjørge Kornett 1981
27 1982 Solfrid Håhjem Trombone 1980
28 1982 Sven Are Opsahl Ess-Bass 1982
15-års jubileet 1977
Nr År Navn Instrument Verv Medl.fra
1 1977 Olav Herland Tenor 1964
2 1977 Asbjørn Tommassen Bass 1962
3 1977 Karl Petter Bjørge Tenor Sekretær – 1962
4 1977 Vidar Myklebust Althorn Aspirant
5 1977 Per Opsahl Klarinett Aspirant
6 1977 Per Svein Bjørge Bass Formann 1962
7 1977 Marianne Viddal Althorn 1977
8 1977 Jorunn Hoff Klarinett 1962
9 1977 Bernt Ove Slotsvik Althorn Aspirant
10 1977 Oddvin Hoff Klarinett 1962
11 1977 Per Bjørsvik Fanebærer 1974
12 1977 Terje Valkve Kornett 1971
13 1977 John Ivar Olsen Klarinett Dirigent 1971
14 1977 John Magne Eidem Baryton 1962
15 1977 Anne Grethe Standal Kornett 1977
16 1977 Oddbjørn Årseth Kornett 1962
17 1977 Linda Alstad Althorn 1975
18 1977 Vidar Røren Trompet 1975
19 1977 Harald Myklebust Kornett Kasserer 1962
20 1977 John Steinar Sivertsen Flygelhorn Styremedlem 1962
21 1977 Anita Kristoffersen Kornett 1975
22 1977 Inge SperreS Tromme 1974
23 1977 Synnøve Slotsvik Tenor 1975
24 1977 Kåre Årseth Tenor 1970
25 1977 Ove Alnes Tenor 1971
26 1977 Gunnar Sperre Tromme 1970
27 1977 Asgeir Strømmen Tromme 1976
28 1977 Ellinor Jensen Kornett Aspirant
29 1977 Einar Skjønberg Baryton Styremedlem 1964

 

 

Legg igjen en kommentar