Søknad sendt – næringsliv invitert

1.september var søknadsfristen for å få prosjektsøtte fra Stiftelsen Kjell Holm. Ellingsøy Hornmusikk har søkt stiftinga om kr 40.000 til jubileumsfeiringa og produksjon av jubileumsskrift.

Fra søknaden:

Ellingsøy Hornmusikk sin 50-årige virksomhet har blitt og er en del av Ålesund kommune sin nærhistorie.  Jubileumskonsert med gjestedirigent og forberedelser og produksjon av jubileumsskrift er vår store utfordring og utgiftspost: Skriftet vil bli på 32 sider (+) med annonser og skal trykkes i 1000 eksemplar. Jubileummskriftet skal distribueres gratis til samtlige husstander på Ellingsøya. Siden våre støttespillere, annonsørene i år bidrar til jubileumsskriftet blir det ikke sponsorinntekter til årets julenattiné.
Jubileumsbudsjettet er på drøye kr 100.000. Med annonser fra industri og næringsliv, bilettinntekter fra konsert 14.okt. 2012 og julenattiné i desember tror vi jubileumsåret skal gå i balanse.
Og vi fikk kr 40.000 fra Stiftelsen Kjell Holm! Tusen takk!

Legg igjen en kommentar