Skriftstørrelse: A- A+

Velkomne til SEDAK-senteret
Senter for Digitalisering Av Kulturarven.

Romsdalsarkivet: Branntakstprotokoller

SEDAK har digitalisert 74 branntakstprotokollar mm for Romsdalsmuseet/Romsdalsarkivet. Vi har laga "BlaBøker" av alle protokollane som du kan sjå på her.
 
 ALFABETISK SORTERING

"Kladde" (Regnskapsbøker): 2/1 1895 - 17/7 1897.

Akerø Sogns Brannfosikringselskab: Branntakster 1872-1890, kassabok 1891-1931, utdrag av regnskapet 1875-1945.

Akrø Songs Brandkasse : takstprotokoll-hus 1904-1920.

Alfabetisk (på etternavn) register over assurerte. Årstall ukjent.

Begravelsessalmer 1932-1949, Molde.

Bok med tilstandbeskivelse av assurerte eiendommer1937-1947.

Bolsøy Brannkasse: Assuranseprotokoll 1877-94.

Bolsøy Brannkasse: Takstprotokoll 1894-1915.

Bolsøy Brannkasse: Takstprotokoll 1915-1934.

Bolsøy Brannkasse: Takstprotokoll 1934-1958.

Branntakst protokoller for Molde: 1827 – 1837.

Branntakst protokoller for Molde: 1868 – 1881.

Branntakst protokoller for Molde: 1881 – 1893.

Branntakst, hus 1956.

Branntakst, innbu og lausøyre 1943-1962.

Branntakst, innbu og lausøyre 1946-1956.

Branntakstbok 1915-1939.

Firma N.P.Dahl: Hovedbok (A3), 1907-1927.

Firma N.P.Dahl: Kontobok ? (A2), 1913-1924.

Forhandlingsprotok. Volds Brandforsikringsselskab, 1889 - 1965.

Forhandlingsprotokoller / takstprotokoller for Vestnes og Tresfjord Brannkasse -Eidsbygda 1929-1935.

Forhandlingsprotokoller / takstprotokoller for Vestnes og Tresfjord Brannkasse -Eidsbygda 1935-1952.

Forhandlingsprotokoller / takstprotokoller for Vestnes og Tresfjord Brannkasse -Eidsbygda 1952-1962.

Gjenforsikr.protok. Bygn. og løsøre 1945-55.

Gjenforsikr.protok. Bygn. og løsøre 1956,57

Husmannsplasser på Vågstranda.

Kasper Birkeland f. 1872, attester.

Løsøre protokoll 1903-1939.

Løsøre protokoll 1903-1952.

Møtebok for årsmøter i Aukra Brandkasse 1932-1966.

Møteprotokoll 1953-1966.

Protokoll over bygningsforsikringer 1872-1917. (Plan fra 1865og 1869 innlagt)

Protokoll over hustakser 1920-1930.

Regnskabsprotok. for Volds Br.f.s. 1890-1936.

Regnskapsprotokoll for løsøre og innbo 1903-1945.

Rekneskapsprotok. Voll Branntrygdelag. 1937 - 1966.

Samandrag or Takstprotokollorne, 1927 - 1955.

Spesifikasjon av bygningsforsikringer 1938-1952.

Takstationsprotok. Volds Br.f.s. 1910 -1926.

Takstbok for hus 1926 - 1956.

Takstbok for innbu, lausøyre, reidskap, 1926- 1956.

Takstprotokoll hus / løsøre 1905-1946, samt protokoll over branntakstforetninger 1866-1882 (Vestnes og Tresfjord Brannkasse/avd. Midsund).

Takstuddragsprotok. Volds Br.f.s. 1890-1917.

Vestnes og Tresfjord Brannkasse: Møteprotokoll for "direktionen" 1895-1917 + oppstiling og kretsene og deres "taxtionsmænd" 1895-1957.

Vestnes og Tresfjord Brannkasse: Styreprotokoll 1917-1931.

Vestnes og Tresfjord Brannkasse: Styreprotokoll 1932-1951.

Vestnes og Tresfjord Brannkasse: Styreprotokoll 1951-1966.

Vestnes og Tresfjord Brannkasse: Takstprotokoll 1936-1946.

Vestnes og Tresfjord Brannkasse-møtebok 1849-1957, Liste over brandtaxstationmæneden kredkasserene 1866-1895.

Veøy Branntrygdelag. Takstprotokollar: Eidsbygda 1924-1962.

Veøy Branntrygdelag. Takstprotokollar: Eresfjord 1910- 1964.

Veøy Branntrygdelag. Takstprotokollar: Nesjestranda 1923-1938.

Veøy Branntrygdelag. Takstprotokollar: Nesjestranda 1940-1951.

Veøy Branntrygdelag. Takstprotokollar: Nesjestranda 1952-1962.

Veøy Branntrygdelag. Takstprotokollar: Veøy (Åfarnes m.m.) 1938-1960.

Veøy Branntrygdelag: Boggestranda krins: Takstprotokoll 1928-1964.

Veøy Branntrygdelag: Copibog 1876-1889.

Veøy Branntrygdelag: Copibog 1901-1925.

Veøy Branntrygdelag: Eidsvåg krins: 1934 - 1959.

Veøy Branntrygdelag: Eidsvåg krins: 1960-1964.

Veøy Branntrygdelag: Forhandlings (og takst m.v)-protokoll 1841-1930.

Veøy Branntrygdelag: Forhandlings- (og takst-) protokoll for styret for forsikring av lausøyre/effektar1860-1898.

Veøy Branntrygdelag: Forhandlingsbok for styret 1931-1938.

Veøy Branntrygdelag: Forhandlingsbok for styret 1938-1954.

Veøy Branntrygdelag: Forhandlingsbok for styret 1954-1962.

Veøy Branntrygdelag: Grytten krins: Takstprotokoll 1936-1948.

Veøy Branntrygdelag: Grytten krins: Takstprotokoll 1949-1961.

Veøy Branntrygdelag: Møtebok for styret 1963-1966.

Veøy Branntrygdelag: Takstprotokoll : Innbu, lausøyre og effektar 1862-1886.

Veøy Branntrygdelag: Takstprotokoll for hus (med beskrivelsar) 1863-1922.

Veøy Branntrygdelag: Takstprotokoll med liste over assurerte bygningar 1864-1897.

Veøy Branntrygdelag: Takstprotokoll med liste over assurerte bygningar 1905-ca.1925.

Veøy Branntrygdelag: Vedtekter for Veøy Gjensidige Branntr.lag. Plan for Veøy Branntrygdelag.

Vågstrandinger i krigen 1807-1814.