Skriftstørrelse: A- A+

Velkomne til SEDAK-senteret
Senter for Digitalisering Av Kulturarven.

Branntakstprotokollar i Romsdalsarkivet

SEDAK har digitalisert 70 branntakstprotokollar mm for Romsdalsmuseet/Romsdalsarkivet. Vi har også laga "BlaBøker" av alle protokollane, men linkene til desse blir ikkje lagt ut før seinere i høst;
 
Firma Bernhard Høstmark. Birkevold–Nes i Kleive. "Kladde" (Regnskapsbøker): 2/1 1895 - 17/7 1897.
Veøy Branntrygdelag:
Takstprotokoll for hus (med beskrivelsar) 1863-1922.
Eidsvåg krins: 1934 - 1959.
Eidsvåg krins: 1960-1964.
Grytten krins: Takstprotokoll 1936-1948.
Grytten krins: Takstprotokoll 1949-1961.
Takstprotokollar: Eidsbygda 1924-1962.
Takstprotokollar: Eresfjord 1910- 1964.
Takstprotokollar: Veøy (Åfarnes m.m.) 1938-1960.
Takstprotokollar: Nesjestranda 1923-1938.
Takstprotokollar: Nesjestranda 1940-1951.
Takstprotokollar: Nesjestranda 1952-1962.
Forhandlings- (og takst-) protokoll for styret for forsikring av lausøyre/effektar1860-1898.
Forhandlings (og takst m.v)-protokoll 1841-1930.
Forhandlingsbok for styret 1931-1938.
Forhandlingsbok for styret 1938-1954.
Forhandlingsbok for styret 1954-1962.
Møtebok for styret 1963-1966.
Copibog 1901-1925.
Vedtekter for Veøy Gjensidige Branntr.lag. Plan for Veøy Branntrygdelag.
Takstprotokoll : Innbu, lausøyre og effektar 1862-1886.
Takstprotokoll med liste over assurerte bygningar 1864-1897.
 
Firma N.P.Dahl: Hovedbok (A3), 1907-1927.
Firma N.P.Dahl: Kontobok ? (A2), 1913-1924.
 
? Branntakst protokoller for Molde: 1827 – 1837.
? Branntakst protokoller for Molde: 1868 – 1881.
?Branntakst protokoller for Molde: 1881 – 1893.
 
Bolsøy Brannkasse: Takstprotokoll 1915-1934.
Bolsøy Brannkasse: Takstprotokoll 1934-1958.
Forhandlingsprotokoller / takstprotokoller for Vestnes og Tresfjord Brannkasse -Eidsbygda 1935-1952.
Forhandlingsprotokoller / takstprotokoller for Vestnes og Tresfjord Brannkasse -Eidsbygda 1952-1962.
Vestnes og Tresfjord Brannkasse-møtebok 1849-1957, Liste over brandtaxstationmæneden kredkasserene 1866-1895.
 
Aukra Brannkasse:
Akerø Sogns Brannfosikringselskab: Branntakster 1872-1890, kassabok 1891-1931, utdrag av regnskapet 1875-1945.
Protokoll over bygningsforsikringer 1872-1917. (Plan fra 1865og 1869 innlagt)
Regnskapsprotokoll for løsøre og innbo 1903-1945.
Løsøre protokoll 1903-1939.
Løsøre protokoll 1903-1952.
Akrø Songs Brandkasse : takstprotokoll-hus 1904-1920.
Takstprotokoll hus / løsøre 1905-1946, samt protokoll over branntakstforetninger 1866-1882 (Vestnes og Tresfjord Brannkasse/avd. Midsund).
Branntakstbok 1915-1939.
Protokoll over hustakser 1920-1930.
Møtebok for årsmøter i Aukra Brandkasse 1932-1966.
Bok med tilstandbeskivelse av assurerte eiendommer1937-1947.
Spesifikasjon av bygningsforsikringer 1938-1952.
Møteprotokoll 1953-1966.
Alfabetisk (på etternavn) register over assurerte. Årstall ukjent.
 
Vestnes og Tresfjord Brannkasse:
Møteprotokoll for "direktionen" 1895-1917 + oppstiling og kretsene og deres "taxtionsmænd" 1895-1957.
Kjølseth, Helge (f. 1904, gårdbruker). Vågstrandinger i krigen 1807-1814.
Vestnes og Tresfjord Brannkasse: Styreprotokoll 1917-1931.
Kjølseth, Helge (f. 1904, gårdbruker). Husmannsplasser på Vågstranda.
Takstprotokoll 1936-1946.
Birkeland, Erling, fotograf:  Begravelsessalmer 1932-1949, Molde.
Styreprotokoll 1932-1951.
Birkeland, Erling, fotograf: Kasper Birkeland f. 1872, attester.
Styreprotokoll 1951-1966.
 
Voll Branntrygdelag, 1890 - 1965:
Forhandlingsprotok. Volds Brandforsikringsselskab, 1889 - 1965.
Regnskabsprotok. for Volds Br.f.s. 1890-1936.
Rekneskapsprotok. Voll Branntrygdelag. 1937 - 1966.
Takstuddragsprotok. Volds Br.f.s. 1890-1917.
Takstationsprotok. Volds Br.f.s. 1910 -1926.
Takstbok for hus 1926 - 1956.
Takstbok for innbu, lausøyre, reidskap, 1926- 1956.
Samandrag or Takstprotokollorne, 1927 - 1955.
Branntakst, hus 1956.
Branntakst, innbu og lausøyre 1943-1962.
Branntakst, innbu og lausøyre 1946-1956.
Gjenforsikr.protok. Bygn. og løsøre 1945-55.
Gjenforsikr.protok. Bygn. og løsøre 1956,57
 
Veøy Brandtrygdelag:
Boggestranda krins: Takstprotokoll 1928-1964.
Copibog 1876-1889.