Skriftstørrelse: A- A+

Velkomne til SEDAK-senteret
Senter for Digitalisering Av Kulturarven.

Meir om SEDAK

SEDAK-senteret vart oppretta 1.10.2010 som eit 2-årig prøveprosjekt finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens senter for Arkiv, bibliotek og museum - ABM
Vi er ein del av Møre og Romsdal fylkesbibliotek og held til i Kirkegata 10b i Ålesund og er samlokalisert med Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal, IKA (Interkommunalt arkiv) og Kulturnett Møre og Romsdal.  Arkiv, bibliotek og musea i fylket - heile ABM-sektoren - er våre viktigaste samarbeidspartnarar. Desse er også med i styringsgruppa for SEDAK.
 RAL)
Ragnar H. Albertsen er prosjektleiar for senteret og eineste tilsette. Ragnar.albertsen@mrfylke.no - Tlf 9084 5861
Les Handlingsplan for ABM-samarbeid og nettbasert formidling i Møre og Romsdal (PDF 1,5 MB)
Om sak Ku-39/10A - Handlingsplanen