Skriftstørrelse: A- A+

Velkomne til SEDAK-senteret
Senter for Digitalisering Av Kulturarven.

Prisliste

"Pris etter avtale"

Arkivmaterialet er ulikt. Ein "inspeksjon" saman med prøvedigitalisering av delar av kjeldene ligg til grunn for at vi kan avtale fastpris.

 

Fram til 1.10.2012 er dette rettleiande pris:

Kr 7.50 for digitalisering pr. side/dobbeltside/fil (bokleg materiale, td. kommunale møtebøker)

Kr 7.50 for digitalisering pr. arkivdokument (side), td. i privatarkiv

kr 600 pr. time for "leige" av prosjektleiar, td. til skanning, billedhandsaming, OCR-tolking av tekst,  mm

kr 3000 pr. "heil dag" leige av prosjektleiar

Digitalisering av lydbærarar (td. spoleband, kassettar etc.), film, foto og video mm.: Ta kontakt på tlf 9084 5861!

OBS! Moms 25% kjem i tillegg til desse prisane.