Skriftstørrelse: A- A+

Velkomne til SEDAK-senteret
Senter for Digitalisering Av Kulturarven.

Sist oppdatert: 26.10.2011

Sjå ROMSDAL SOGELAG sine digitaliserte kjelder!

ABM-institusjonane fekk spørsmål om:

Digitaliseringsutstyr hjå institusjonane
Typar av arkivmateriale
Typar av arkivmateriale som er i elektroniske katalogar (a), der katalog er på internett (b),
Privatarkiv
Bøker, sjeldne bøker, andre bøker og aviser
Manuskript, notar, mikrofilm og kart
Foto, kunst, teikningar og plakatar.
Postkort, måleri, gjenstandar, naturhistoriske gjenstandar/materiale.
Film, video og lyd
Samlingar som inngår i institusjonanens digitaliseringsplan.
Planlagt digitalisering hjå institusjonane.
Prioritering når det gjeld digitalisering.
Korleis formidle digitalt materiale.
Økonomiske ressursar til digitaliserig

Samarbeid i ABM sektoren i Møre og Romsdal

 

Oversikt over digitaliseringsutstyr hjå institusjonane. X markerer kven som har utstyr. Tabell 1

Institusjonar

Dokument skannar

Fotoskannar

Digitalt kamera

Lydutstyr

Filmutstyr

Plottebord

FylkesFOTOarkivet

 

 

X

X

 

 

IKA

X

X

X

X

 

 

Romsdalsmuseet

X

X

X

X

 

 

Stiftinga Nordmøre museum

X

X

X

X

 

X

Ivar Aasen-tunet

X

X

X

X

X

 

Kulturavdelinga

X

X

X

X

X

X

Jugendstilsenteret / KUBE

X

 

X

 

 

 

Sunnmøre museum

 

X

X

X

 

 

Folkemusikkarkivet

X

X

X

X

 

 

Biblioteka

15

5

8

 

 

 

Typar av arkivmateriale i dei ulike ABM instiutsjonane i Møre og Romsdal.

Nokre institusjonar har i tillegg oppgitt talet i hyllemeter (hm). Tabell 2

Institusjonar

Statlig

Fylkeskomunalt

Kommunalt

Privatarkiv

FylkesFOTOarkivet

Nei

Nei

Ja

Ja

IKA - Interkommunalt arkiv MR

Nei

100 hm

9000 hm

120 hm

Romsdalsmuseet

Nei

Nei

Ja

250 hm

Stiftinga Nordmøre museum

2 hm

Nei

10 hm

50 hm

Ivar Aasen-tunet

Nei

Nei

Ja

10 hm

Kulturavdelinga

Nei

150 hm

Ja

Nei

Jugendstilsenteret / KUBE

Nei

Nei

1 hm

80 hm

Stiftinga Sunnmøre museum

Nei

Ja

Ja

90 hm

Folkemusikkarkivet

1,5 hm

nei

Nei

Ja

Bibliotek

Ja

15

4

85

 

Typar av arkivmateriale som er i elektroniske katalogar

(a), der katalog er på internett (b), har digitalisert innhald (c) og innhald på nett (d). Tabell 3

Institusjonar

Statlig

Fylkeskomunalt

Kommunalt

Privatarkiv

FylkesFOTOarkivet

 

 

 

Alt, 1/3 på nett

IKA - Interkommunalt arkiv MR

 

 

24.800 sider a,b,c,d

50

Romsdalsmuseet

 

 

 

 

Stiftinga Nordmøre museum

1 hm a,b,c,d

 

 

 

Ivar Aasen-tunet

 

 

 

 

Kulturavdelinga

 

 

 

 

Jugendstilsenteret / KUBE

 

 

 

 

Stiftinga Sunnmøre museum

 

 

 

 

Folkemusikkarkivet

1,5 hm a,b,c,d

 

 

 

Bibliotek

 

 

 

 

 

Privatarkiv Tabell 4

Institusjonar

Hyllemeter

FylkesFOTOarkivet

40

IKA - Interkommunalt arkiv MR

120

Romsdalsmuseet

250

Stiftinga Nordmøre museum

50

Ivar Aasen-tunet

10

Kulturavdelinga

-

Jugendstilsenteret / KUBE

80

Stiftinga Sunnmøre museum

90

Folkemusikkarkivet

18

Bibliotek

85

Sum

703

 

Bøker, sjeldne bøker, andre bøker og aviser Tabell 5

Institusjonar

Bøker

Sjeldne bøker

Andre bøker

aviser

FylkesFOTOarkivet

Ja

Nei

Nei

Nei

IKA - Interkommunalt arkiv MR

10 h

Nei

Nei

Nei

Romsdalsmuseet

136 h

Ja

Nei

Ja (stor samling)

Stiftinga Nordmøre museum

10 000 bøker

200 øker

Ja

35000 aviser

Ivar Aasen-tunet

Ja

Ja

Ja

2200 (årgangar)

Kulturavdelinga

4500 bøker

Ja

Nei

Nei

Jugendstilsenteret / KUBE

1200 bøker

200

Nei

20 årganger

Stiftinga Sunnmøre museum

Ja

Ja

Ja

Ja

Folkemusikkarkivet

Ja

Nei

Ja

Nei

Bibliotek

1 335 793 bøker

Ja

Ja

Ja

 

 Manuskript, notar, mikrofilm og kart Tabell 6

Institusjonar

Manuskript

Notar

Mikrofilm

Kart

FylkesFOTOarkivet

Nei

Nei

Nei

Nei

IKA - Interkommunalt arkiv MR

Nei

Nei

Nei

Ja

Romsdalsmuseet

Nei

Nei

Nei

Nei

Stiftinga Nordmøre museum

1000 sider

200 stk

Nei

100

Ivar Aasen-tunet

500 sider

Nei

Nei

10

Kulturavdelinga

Ja

Nei

Nei

Ja

Jugendstilsenteret / KUBE

Nei

40 stk

Nei

20

Stiftinga Sunnmøre museum

Ja

Ja

Ja

Ja

Folkemusikkarkivet

Ja

24598 (tal på melodiar)

Nei

Nei

Bibliotek

Ja

371

1344

18

 


Foto, kunst, teikningar og plakatar. Tabell 7

Institusjonar

Foto

Kunst

Teikningar

Plakatar

FylkesFOTOarkivet

500 000

Nei

Nei

Nei

IKA - Interkommunalt arkiv MR

Ja

Nei

Ja

Ja

Romsdalsmuseet

900 000

Ja

Ja

Ja

Stiftinga Nordmøre museum

100 000

10

800

50

Ivar Aasen-tunet

50 000

40

Nei

40

Kulturavdelinga

350 000

Nei

Ja

Nei

Jugendstilsenteret / KUBE

3000

30

80

50

Stiftinga Sunnmøre museum

Ja

Nei

Nei

Nei

Folkemusikkarkivet

Ja

Nei

Nei

Nei

Bibliotek

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Postkort, måleri, gjenstandar, naturhistoriske gjenstandar/materiale Tabell 8

Institusjonar

Postkort

Måleri

Gjenstandar

Naturhist.

gjenstandar

Arkeologiske

gjenstandar

FylkesFOTOarkivet

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

IKA - Interkommunalt arkiv MR

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Romsdalsmuseet

Ja

Nei

26607

Nei

Nei

Stiftinga Nordmøre museum

200 stk

50

55300

200

500

Ivar Aasen-tunet

Nei

40

300

Nei

Nei

Kulturavdelinga

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Jugendstilsenteret / KUBE

50 stk

200

2212

Nei

Nei

Stiftinga Sunnmøre museum

Ja

Nei

60000

300

Ja

Folkemusikkarkivet

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Bibliotek

50

1

20

Nei

Nei

 

Film, video og lyd Tabell 9

Institusjonar

Film

Video

lyd

Andre gjenstandar

FylkesFOTOarkivet

Ja

Nei

Nei

Nei

IKA - Interkommunalt arkiv MR

Nei

Nei

Nei

Nei

Romsdalsmuseet

Ja

Nei

Nei

Ja

Stiftinga Nordmøre museum

5

Ja

Ja

Nei

Ivar Aasen-tunet

10

Nei

Nei

Nei

Kulturavdelinga

Nei

Ja

Ja

Nei

Jugendstilsenteret / KUBE

Nei

Ja

Nei

Diverse kunstverk

Stiftinga Sunnmøre museum

5

Nei

Ja

Nei

Folkemusikkarkivet

Nei

Ja

Ja

Instrument

Bibliotek

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Kva slags samlingar inngår i digitaliseringsplana?

Samlingar som inngår i institusjonanens digitaliseringsplan Tabell 10

Institusjonar

Foto

Gjenst.

Arkivdok.

Protokollar osv.

Trykt materiale

Lyd

Film/

Video

biletkunst

Kart teikn.

FylkesFOTOarkivet

X

 

 

 

 

 

 

 

Romsdalsmuseet

X

X

X

X

 

 

 

 

Stiftinga Nordmøre museum

X

X

 

 

 

 

 

 

Ivar Aasen-tunet

X

X

X

X

X

X

X

X

Jugendstilsenteret / KUBE

X

X

X

 

 

 

X

X

Stiftinga Sunnmøre museum

X

X

 

 

X

X

 

 

Folkemusikkarkivet

X

 

X

X

X

X

 

 

Rauma folkebibliotek

X

 

X

X

X

X

 

 

Sandøy folkebiblotek

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Planlagt digitalisering hjå institusjonane Tabell 11

Institusjonar

Skanning/fotogr.

Kovent. Lyd/bilde

Transkribering

anna

FylkesFOTOarkivet

X

 

 

 

Romsdalsmuseet

X

X

 

 

Stiftinga Nordmøre museum

X

 

 

 

Ivar Aasen-tunet

X

 

X

 

Kulturavdelinga

X

X

 

 

Jugendstilsenteret / KUBE

X

 

 

 

Stiftinga Sunnmøre museum

X

X

 

 

Folkemusikkarkivet

X

X

 

X

Haram folkebibliotekt

 

 

 

X

Rauma folkebibliotek

X

X

 

 

Sandøy folkebibliotek

X

 

 

 

 

Prioritering når det gjeld digitalisering Tabell 12

Institusjonar

alt

Mest brukt

På førespurnad

Velegna for formidling

Kost/nytte mye for pengane

tidsaktuelt

Interne grunnar

Tilfeldig utval

FylkesFOTOarkivet

 

X

X

X

X

X

X

 

IKA - Interkommunalt arkiv

 

 

X

X

 

 

 

 

Romsdalsmuseet

 

X

 

X

 

 

X

 

Stiftinga Nordmøre museum

X

 

 

 

 

 

 

 

Ivar Aasen-tunet

 

X

 

X

 

X

 

 

Kulturavdelinga

 

X

 

X

X

X

X

 

Jugendstilsenteret / KUBE

 

X

X

X

 

 

X

 

Stiftinga Sunnmøre museum

 

X

 

X

 

 

X

 

Folkemusikkarkivet

 

 

X

X

 

X

 

 

Averøy folkebibliotek

 

X

X

X

 

 

 

 

Giske folkebibliotek

 

 

 

X

 

X

 

 

Haram folkebibliotek

 

 

 

X

X

 

 

 

Rauma folkebibliotek

 

 

 

X

 

 

 

 

Sandøy folkebibliotek

 

 

X

X

 

X

 

 

Stranda folkebibliotek

 

X

X

X

 

 

 

 

Sula folkebibliotek

 

 

 

X

 

 

 

 

 


Korleis formidle digitalt materiale Tabell 13

Institusjonar

Tilgjengeleggjering på internett

Tilgjengeleggjering på lesesal

Overlate til andre å publisere

Har ingen planar

FylkesFOTOarkivet

X

 

X

 

IKA - Interkommunalt arkiv MR

 

 

 

X

Romsdalsmuseet

X

X

 

 

Stiftinga Nordmøre museum

X

 

 

 

Ivar Aasen-tunet

X

 

 

 

Kulturavdelinga

X

 

 

 

Jugendstilsenteret / KUBE

X

 

 

 

Stiftinga Sunnmøre museum

X

 

X

 

Folkemusikkarkivet

X

X

 

 

Hareid folkebibliotek

X

 

 

 

Haram folkebibliotek

 

 

X

 

Kristiansund folkebibliotek

X

 

 

 

Molde folkebibliotek

X

 

X

 

Rauma folkebibliotek

X

 

 

 

Sandøy folkebibliotek

X

 

 

 

Smøla folkebibliotek

X

 

 

 

Surnadal folkebibliotek

X

 

 

 

 

Økonomiske ressursar til digitalisering Tabell 14

Institusjonar

Kroner

FylkesFOTOarkivet

300.000

IKA - Interkommunalt arkiv MR

0

Romsdalsmuseet

Omkring 800 innleigde timar. Det øvrige er del av fast tilsettes oppgåver. Same som i 2008.

Stiftinga Nordmøre museum

200 000,-

Ivar Aasen-tunet

500 000,- eit årsverk

Kulturavdelinga

Ikkje oppgitt

Jugendstilsenteret / KUBE

60 000,-

Stiftinga Sunnmøre museum

Ikkje oppgitt

Folkemusikkarkivet

100 000,-

Rauma folkebibliotek

15 000,-

 

Samarbeid i ABM sektoren i Møre og Romsdal Tabell 15

Institusjonar

Digitalisering

Langtidslagring

Publisering

Nei vil gjøre alt sjølv

Fylkesfotoarkivet

X

X

X

 

IKA - Interkommunalt arkiv MR

X

X

X

 

Romsdalsmuseet

X

X

X

 

Stiftinga Nordmøre museum

X

 

 

 

Ivar Aasen-tunet

X

 

 

 

Kulturavdelinga

 

 

 

 

Jugendstilsenteret / KUBE

X

X

X

 

Stiftinga Sunnmøre museum

X

 

X

 

Folkemusikkarkivet

X

X

X

 

Bibliotek

X (15 stk)

X (7 stk)

X (7 stk)

X (1 stk)