Skriftstørrelse: A- A+

Velkomne til SEDAK-senteret
Senter for Digitalisering Av Kulturarven.

70 protokollar frå Romsdalsmuseet

SEDAK har førebels digitalisert 70 protokollar ( ca. 2.5 meter...) med omlag 12.500 sider for Romsdalsmuseet (Romsdalsarkivet). Oppdraget er ein stor del av "kvotearbeidet" vi skal gjere for Romsdalsmuseet i samband med at museet går inn med kr 35.000 til utstyr ved digitaliseringssenteret. Dei sju største ABM institusjonane i fylket går inn med til saman kr 300.000 til utstyr og får 1-2 månaders arbeid attende frå SEDAK.
Den største protokollen vog mellom 6 og 7 kg og var 12 cm høg. Den gjekk ikkje i skannaren, men vart digitalisert vha. kamera. (foto: RAL)