Skriftstørrelse: A- A+

Velkomne til SEDAK-senteret
Senter for Digitalisering Av Kulturarven.

Kalendar

PÅ GANG:
2013.05.22: SEFRAK - digitalisering av Molde
 
PÅGÅR:
2013.05.22: SEFRAK - digitalisering av Ulstein
2013.05.16: Prøvedigitalisering av skipsteikningar, Storvik i Kristansund
2013.05.16: Prøvedigitalisering av skipsteikningar, Ålesund
2013.05.02: Oppstart, konsulent/leder ved SEDAK
2013.05.03: Digitalisering av gamle skjøter fra Kristiansund
 
GAMALT NYTT:
2013.05.22: SEFRAK - digitalisering av Vesstnes
2013.04.02: SEFRAK - digitalisering av Sandøy
2013.04.18: SEFRAK, digitalisering av Stranda
2013.03.09: Digitalisering av av det siste ETC-materiale for Kristiansund bibliotek
2013.04.09 Digitalisering og ferdigstilling av det siste ETC-materiale for Kristiansund bibliotek
2013.04.xx: SEFRAK - Etterabeid og levering av Ålesund, Tingvoll, Skodje, Smøla og Stordal
2013.03.26 "Ålesunds historie 1848-1948" i bilder er lagt ut
2013.03.26: SEFRAK Ålesund ferdig "brent"
2013.03.25: Tilsetting av konsulent ved SEDAK.
2013.03.22: Besøk fra DIS-Norge, grundig orienteringsdag
2013.02.xx: SEFRAK-digitalisering
2013.01.15: Utlysing av stilling som leiar av SEDAK.
2013.02.01: Digitalisering av ETC-materiale for Kristiansund bibliotek
2012.11.01: Møte i Kultur- og helseutvalet om SEDAK skal etablerast som fast teneste
2012.10.02: Publisering av Branntaktsprotokollar frå Romsdalsarkivet/museet
2012.10.01: Prosjektavslutning, SEDAK går i "dvale"
2012.09.20: Reise på Nordmøre, digitalisering Nordmøre museum, 20. og 21. sep.
2012.09.13: Årsmøte i Sunnmøre historielag: Presentasjon av SEDAK sitt arbeid med historielaget sine skrifter
 2012.09.12: Orientering om SEDAK i Kultur- og folkehelseutvalet
2012.08.21: Reise på Nordmøre, digitalisering Nordmøre museum, 21. og 22. aug
2012.06.27: Rapportarbeid, SEDAKs kladd ferdig
2012.06.30: Publisering av møtebøker frå Sunndal
2012.08.10: Digitalisering av SEFRAK-skjema frå Ålesund
2012.06.28: Møte om lokalhistorie, Giske
2012.06.15: Digitalisering av SEFRAK-skjema frå Herøy
 2012.06.06: Møte i styringsgruppa for SEDAK
2012.06.05: Publisering av møtebøker frå Norddal og Stordal
2012.05.31: Reise på Nordmøre, digitalisering Nordmøre museum, 31. mai og 1. juni
2012.05.00: Digitalisering av SEFRAK-skjema frå Sula og Surnadal
2012.05.00: Utvikling og produksjon av formidlingsløysingar av digitalisert materiale
2012.05.24: Nettverksseminar Lokale kulturminne og kultrurmiljø, Molde, Fylkeshuset
2012.05.21: IKA kontaktkonferansen, Molde, orientering/foredrag, 21. og 22. mai
2013.05.15: Digitaliseringsøkt sammen Anders frå Aasentunet, ma. avisa "Den 17de Mai" 1903, 1904 og 1905
2012.05.09: Personalmøte, Fylkeskulturavdelinga, Union hotell Geiranger, 9. og 10.mai
2012.05.07: Digitalisering av SEFRAK-materiale frå Rauma, Vanylven og Kristiansund er ferdig
2012.04.25: Reise på Nordmøre, digitalisering Nordmøre museum, 25. og 26. mars + Nordic Light
2012.04.16: Reise, foredrag i samband med fagdag i Kulturrådet og presentasjon av ulike større digitaliseringsprosjekt.
2012.04.12: Reise, SEFREAK-møte Molde, Kulturavdelinga
2012.03.23: Reise Molde, seminar/dialogmøte, Kulturavdelinga
2012.03.14: Reise på Nordmøre, digitalisering Nordmøre museum, 14. og 15. mars
2012.03.09: Digitalisering av møtebøker frå Sunndal (ferdigdato)
2012.03.05: Digitalisering av SEFRAK-materiale frå Giske og Norddal (ferdigdato)
2012.03.01: ASTA-workshop i Oslo
2012.02.27: Kursing/orientering i nettregistrering av SEFRAK-materiale, deltagere frå Hareid
2012.02.08: Kurs i digitale lydopptak og storytelling Rockheim, Trondheim 8. og 9.2.2012
26.01.2012: Reise på Nordmøre, digitalisering Nordmøre museum, 26. og 27. januar
20.12.01.24: Digitalisering av møtebøker frå Stordal/Stranda
20.12.01.17: Digitalisering av møtebøker frå Norddal
2012.01.12: Digitalisering av arkivmateriale etter Sivert Aarflot
2012.01.09: SEFRAK-materiale frå Hareid og Sande ferdig og levert Geomatikk IKT AS i Trondheim
2011.12.10: Server for SEDAK i drift
2011.12.20: Digitalisering av Sunndal kommune sitt SEFRAK-skjemamateriale, ferdig
 2011.12.08: Digitaliseringskurs for ABM-sektoren i Møre og Romsdal, Sunnmøre Museum 
2011.12.07: Digitaliseringskurs for ABM-sektoren i Møre og Romsdal, Nordmøre Museum
2011.12.06: Digitaliseringskurs for ABM-sektoren i Møre og Romsdal, Romsdalsmuseet
2011.12.02: Digitalisering av skipsteikningar frå Bolønes verft i Molde
2011.12.01: Reise på Nordmøre, digitalisering Nordmøre museum, 1. og 2.12.
2011.11.29: Ope møte på Hareid: Kva finst av kjelder på nett? - og om SEFRAK
2011.11.24: Digitalisering saman Aasentune, 24. og 25.
2011.11.16: Digitalisenring saman Jugendstilsenteret (Gaudernack-skisser, økt 5)
2011.11.14: Digitalisering av Sande kommune sitt SEFRAK materiale er ferdig.
2011.11.07: Contex rullerskanner sett i drift
2011.11.02: Reise på Nordmøre, digitalisering Nordmøre museum, 2. og 3.11.
2011.10.27: Digitalisenring sammen Jugendstilsenteret (Gaudernack-skisser, økt 4)
2011.10.24: Digitalisenring sammen Aasentunet (24. og 25.)
2011.10.22: Foredrag/orientering på DIS-Slektsforskerdagen i Molde. om SEDAK og kommunale møteprotokollar
2011.10.13: Fylkeskulturkonferansen, Molde, 13. og 14.10.
2011.09.30: Nettverksmøte i Molde
2011.09.xx: Prøvedigitalisering av "SEFRAK"-materiale frå Hareid
2011.09.25: Høstmøte i Møre og Romsdal fotograflaug (25. og 26.)
2011.09.21: Digitalisenring sammen Jugendstilsenteret (Gaudernack-skisser)
2011.09.20: Reise til Hareid, møte om SEFRAK
2011.09.19: Reise til Surnadal, møte med EB Video v/ Bjørn Fjelnseth
2011.09.15: Reise på Nordmøre, digitralisering Nordmøre museum, 15.-16.sep. 
2011.09.08: Digitaliseringsøkt sammen Anders frå Aasentunet, 8. og 9.
2011.09.06: Digitaliseringsøkt sammen Jugenstilsenteret
2011.08.25: Reise på Nordmøre, Nordmøre museum, 25.-26.aug.
2011.08.24: Digitalisenring sammen Jugendstilsenteret (Gaudernack-skisser) 2011.08.23: Møte/stiftingsmøte for styringsgruppa for SEDAK, Ålesund
2011.07.21: Digitalisering av 70 protokollar for Romsdalsmuseet er ferdig takka vere dyktig ekstrahjelp!
2011.06.09: Personaltur til Stordal, Fylkesbiblioteket og IKA sine tilsette
2011.06.03: Digitalisering av brannvaktprotokollar frå Kristiansund, 9 nye protokollar motteke 26.05.
2011.06.06: Reise Molde, personalmøte på fylkeskulturavdelinga, orientering om SEDAK
2011.06.06: Mottak av møteprotokollar frå Gjemnes kommune
2011.06.01: Første versjon med 100 års digital Sunnmøreshistorie (årbøker) levert Sunnmøre historielag
2011.05.30: DIS-møte, SIL-huset, Spjelkavik, foredrag/orientering
2011.05.28: IKA sin kontaktkonferanse, Kristiansund, foredrag/orientering
2011.05.19: SEDAK har fått ekstrahjelp! Frå idag jobber Sølvi 70% med digitalisering :-)
Mai 2011: Ferdigstilling av møtebøker, prosjekt "1914"
2011.05.11: Nasjonal ABM konferanse i fotobevaring, Ålesund (11. og 12.)
2011.05.06: Møte om og tilbalkelevering av 15 brannvaktprotokoller til Kristiansund kommune.
2011.05.05: Nordic Light 3.-7. og årsmøte/seminar i Institusjonsfotografenes forening, Kristiansund
2011.05.04: Møte om Einar Thurn-Christensens arkiv, Kristiansund bibliotek. Tibakelevering av digitalsiert arkiv.
2011.04.29: Møte/orientering om SEDAK på IKA sitt representantskapmøte i Vestnes
April 2011: Digitalisering av møtebøker, prosjekt "1914"
April 2011: Digitalisering av årbøker for Sunnmøre historielag
April 2011: Digitalisering av brannvaktprotokoller fra Kristiansund
April 2011: Digitalisering av ETC-arkivet, for Kristiansund bibliotek
2011.03.24: Reise Kristiansund, arbeid ved Nordmøre museum 24. og 25.
2011.03.22: Reise Ulsteinvik, møte med Ulstein gruppen om digitalisering
2011.03.16: Reise, møte med Folkemusikkarkivet, Volda
Februar 2011: Digitalisering av møtebøker, prosjekt "1914"
2011.02.18: Reise Molde: MIMR styremøte, regionmusea, orienteringar frå SEDAK
2011.02.16: Digitaliseringa av kjelder frå Aasen-tunet, Nynorsk kultursentrum
2011.02.09: Digitalisering av 5 møtebøker, prosjekt "1914"
2011.02.08: Opplæring i bruk av A2 bokskannar
2011.02.07: Montering av A2 bokskannar
2011.02.03: Møte med "Biblioteksystemer"
2011.01.31: Digitalisering av Romsdalsposten årgang 1914
2011.01.29: Årsmøte i Møre og Romsdal fotograflaug
2011.01.25: Møte med Kulturavdelinga, Molde
2011.01.18: Møte med Sunnmøre historielag
2011.01.13: Copybook II A2-skanner levert. (Montering 7.2.2010)
2011.01.10: Reise: Møte i Adresseavisen i Trondheim om digitalisering av avis og fotoarkiv.
2011.01.07: Kurs i hemesider, "Drupal". Kursleiar: Tomas A. Fagerbekk.
2011.01.06: Siste finpuss på det vi har digitalisert for Nordmøre Museum. Les meir...
2010.12.30: Digitalisering av bygdebok for Giske kommune, "Vigraslekter".
2010.11.11: Studiereise; Riksarkivet i Oslo, gjennomgang av skannarar og digitaliseringsverksemda.
2010.11.30: Reise; foredrag på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg.
2010.11.25: Studiereise til Bergen Byarkiv, takk til Jan Tore Helle & co!
2010.11.18: Reise, Nordmøre Museum, oppfølging av "Questback" og Handlingsplan.
2010.11.17: Møte på Nordmøre Museum
2010.11.13: SEDAK-Framsida vart endra slik at den meir framstår som ei uoffisiell, privat utprøving og opplæring
2010.11.11: Møte på Romsdalsmuseet, Mads Langnes
 2010.11.11: www.sedak.no er på nett, men opplæringa i å bruke "Drupal" står att..

2010.11.05: Møte på Sunnmøre Museum
2010.11.03: Studiereise til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, møte med  Per Olav Bøyum
2010.10.18: Møte på Ivar Aasen-tunet
2010.10.13: Møte på KUBE/Jugenstilsenteret
2010.10.01: Fyrste arbeidsdag<-->